Празник на буквите

Скъпи приятели на българския език и култура,

най-сърдечно Ви каним на тържеството на Българско училище "Златен век" - Нюрнберг по случай деня на създателите на славянската писменост Св.Св. Кирил и Методий. Ще отбележим този светъл празник с програма, подготвена от учениците от първи клас и нашите гости актьорите от "Незабравимата България" Искрен Красимиров и Добромира Николова, които ще представят "Урок по родолюбие" - театър-презентация специално за децата.

Тържеството ще се проведе в събота, 28.04.2018 от 13:00 часа в сградата на училището (Нахбарсцхафтсхаус).

За подготовката на тържеството молим всички родители, които имат възможност да помогнат с подреждането и декорирането на залата, да дойдат в 10:00 часа в училището.

Очакваме Ви!

Родителски и Управителен съвет

Общо събрание на сдружение БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТЕН ВЕК - НЮРНБЕРГ // Jahresmitgliedersversammlung des Vereins BULGARISCHE SCHULE ZLATEN VEK - NÜRNBERG e.V.

Уважаеми родители, уважаеми членове на нашето сдружение БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТЕН ВЕК - НЮРНБЕРГ,
liebe Eltern, liebe Mitglieder unseres Vereins BULGARISCHE SCHULE ZLATEN VEK - NÜRNBERG e.V.

от името на управителния съвет каня всички Вас на редовното ни общо събрание за 2017/2018 година. То ще се проведе в Нахбаршафтсхаус в Нюрнберг (Гостенхоф), Адам-Клайн-Щрасе 6, в малката зала до кафенето на 02.02.2018 от 18:45 часа.
hiermit lade ich Sie zur Jahresmitgliedersversammlung, die am 02.02.2018 vom 18.45 in dem kleinen Saal neben dem Kaffe des Nachbarschaftshauses in Nürnberg, Adam-Klein-Str.6, stattfinden wird, ein.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
Anbei die Tagesordnung:

1. Отчет за дейността и финансите през учебната 2016-2017
Tätigkeits- und Finanzbericht 2016-2017
2. План за дейността и финансите през учебната 2017-2018
Planung Tätigkeit und Finanzen 2017-2018
3. Освобождаване на досегашните управителен и родителски съвет от отговорност

Разпространи съдържание