Родителски съвет

Това е отворен форум на родителите. Място за коментари и дискусии.

Откриване на учебната 2019-2020/Eroeffnung des Schuljahres 2019-2020

Уважаеми дами и господа,

Учебната година откриваме на 14.09.2019 на Адам-Клайн-Щрасе 6 в Нюрнберг, голямата зала, от 10.30. Незаписаните до момента деца ще могат да бъдат записани на място.

С поздрав,
Управителният съвет
_____

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Schuljahr 2019-2020 eröffnen wir am 14.09.2019 um 10.30 im Nachbarschaftshaus in der Adam-Klein-Str. 6 in Nürnberg, im Großen Saal. Die noch nicht eingeschriebenen Kinder können vor Ort eingeschrieben werden.

Mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand

Общо събрание // Mitgliedsversammlung 22.02.2019

Уважаеми членове на сдружение с идеална цел БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ЗЛАТЕН ВЕК”, скъпи преподаватели и родители,

С настоящото управителният съвет свиква редовно годишно общо събрание на нашето сдружението, като Ви кани да се вземете участие в него.

Събранието ще се проведе на 22.02.2019, петък, от 18 часа в стая 113 на първия надпартерен етаж на сградата Нахбаршафтсхаус на Адам-Клайн-Щрасе № 6 в 90429 Нюрнберг при следния дневен ред:

Отчет за дейността и финансите за 2018 година

План за дейността и финансите за 2019 година

Освобождаване на управителния съвет от отговорност

Избор на нов управителен съвет

Избор на нов родителски съвет

Разни

Очакваме Ви!

____________

Sehr geehrte Mitglieder des eingetragenen Vereins BULGARISCHE SCHULE „ZLATEN VEK“ – Nürnberg e.V., liebe Lehrerinnen, liebe Eltern,

Коледно тържество 15.12.2018 // Weihnachtsfeier 15.12.2018

Коледно тържество 15.12.2018 // Weihnachtsfeier 15.12.2018

Разпространи съдържание