Родителски съвет

Това е отворен форум на родителите. Място за коментари и дискусии.

Мартенички // Martenichki basteln

На 28.02.2015 от 11:45 часа до 12:30 часа ще изработваме мартенички. Молим Ви да предвидите материали за мартеничките: червена и бяла прежда, мъниста, игла, ножица и др. Нека родителите на предучилищната група и на първии клас да останат заедно с децата, за да им помагат при изработката.

---

Am 28.02.2015 ab 11.45 bis 12.30 Uhr werden wir Martrenichki basteln. Bitte bringen Sie Materialien (rote und weiße Garn, Perlen..) und Utensilien (Nadel, Schere...). Die Eltern der Vorschulgruppe und der erste Klasse werden gebeten anwesend zu sein, um den Kindern zu helfen.

Български език за начинаещи // Bulgarische Sprache für Anfänger

Всяка сряда от 18.30 до 20.00 в сградата на Нахбаршафтсхаус в стая 304 се провежда курс по български език за начинаещи. През ваканциите часовете отпадат. Записвания на адрес: bgkurs@gmx.de
___

Mittwochs von 18:30 bis 20:00 findet im Zi. 304 im Nachbarschaftshaus ein Kurs für bulgarische Sprache für Anfänger statt. Ausgeschlossen sind die Schulferien. Anmeldung unter: bgkurs@gmx.de

Консултация по училищни въпроси в гр. Нюрнберг//Beratung über schulische Fragen in Nürnberg

Скъпи родители, мили деца,

ние извършваме консултация по училищни въпроси на български език. Работим на доброволни начала под егидата на община Нюрнберг и си сътрудничим с Българското училище „Златен век“ - Нюрнберг. Услугата е безплатна за Вас!

При въпроси и запитвания обясняваме Баварската училищна система, придружаваме при нужда на родителски срещи, разговори с учители и други информативни училищни сбирки с преводаческа цел. Оказваме помощ и при проблемни училищни ситуации, като търсим съвместно решение и разяснение за тяхното преодоляване.

Фокусите на консултацията са:

идивидуално консултиране за образователни възможности след завършване на средното образование
записване на ученици и обща информация за училищната система тук

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО УЧИЛИЩНИ ВЪПРОСИ!

Консултанти:

Елена Георгиева моб. тел. 0176 26 11 32 16
Сабиха Хасанова моб. Тел. 0163 285 85 06

––––

Liebe Eltern, liebe Kinder,

Разпространи съдържание