Родителски съвет

Това е отворен форум на родителите. Място за коментари и дискусии.

Наши дарители/Unsere Spender

Благодарим на господин Маламир Крумов от София, който през 2013 година дари на нашето училище колекция от 50 български филма и така постави основите на нашата видеотека. Wir danken Herrn Malamir Krumov aus Sofia, der im Jahre 2013 unserer Schule eine Sammlung von 50 bulgarischen Filmen schenkte und somit die Grundlage für unsere Filmothek legte.

Правна информация & контакт/Impressum & Kontakt

Българското училище в Нюрнберг представлява сдружение по немското право с обществено-полезна цел. То е културна институция, която предлага обучение по български език, култура и краезнание за деца и възрастни, начинаещи и напреднали. Занятията се провеждат в блокове от по три учебни часа през периода септември - юли веднъж в седмицата (в петък следобед, събота или неделя) на адрес Adam-Klein-Str. 6, 90429 Nürnberg (Nachbarschaftshaus). През учебната 2013-14 училището има паралелки от подготвителен, първи, трети, смесен четвърти и пети, шести клас, както и курс за възрастни. Записвания са възможни текущо през годината. За контакт: bgschule.zlatenvek@googlemail.com. Добре дошли!
--------------------------------------------------------------------------------

Записване, Einschreibung

Българското училище "Златен век" в Нюрнберг понастоящем предлага обучение по български език по програмата за първи, втори и трети клас, както и група за възрастни. Училището се обръща към всички, които проявяват интерес към неговата дейност, с молба да се свържат с управата му на електронен адрес bgschule.zlatenvek@googlemail.com. Размерът на таксите в училището зависи непосредствено от броя на участниците в неговите курсове. Ето защо всеки следващ записан ученик допринася за достъпността на нашите услуги.


Derzeit bietet die bulgarische Schule Kurse der bulgarischen Sprache nach dem Program für Kinder der ertsen, zweiten und dritten Klasse sowie eine Gruppe für Erwachsene an. Der Vorstand bittet alle Interessenten, sich mit ihm unter bgschule.zlatenvek@googlemail.com in Verbindung zu setzen. Die Höhe der Kursgebühren hängt unabhängig von der Anzahl der Kursteilnehmer ab. Daher trägt jeder neue Schuler dazu bei, dass unsere Dienste günstiger werden.
Разпространи съдържание