Родителски съвет

Това е отворен форум на родителите. Място за коментари и дискусии.

Правна информация & контакт/Impressum & Kontakt

Българското училище в Нюрнберг представлява сдружение по немското право с идеална цел в обществена полза. То е културна институция, която предлага обучение по български език, история и география за деца. Занятията се провеждат през периода септември - юли веднъж в седмицата (в събота през учебните седмици на баварската учебна година), като част от класовете се помещават на адрес Adam-Klein-Str. 6, 90429 Nürnberg (Nachbarschaftshaus), а друга част - в младежкия център Quibble на Augustenstraße, отново в Нюрнберг. Училището има предучилищна група, обучението продължава до 12 клас. Записвания са възможни и текущо през годината. Училището е регистрирано като българско неделно училище в българското Министерството на образованието и науката. За контакт: bgschule.zlatenvek@googlemail.com. Добре дошли!
--------------------------------------------------------------------------------

Записване, Einschreibung

Българското училище "Златен век" в Нюрнберг понастоящем предлага обучение по български език по програмата за първи, втори и трети клас, както и група за възрастни. Училището се обръща към всички, които проявяват интерес към неговата дейност, с молба да се свържат с управата му на електронен адрес bgschule.zlatenvek@googlemail.com. Размерът на таксите в училището зависи непосредствено от броя на участниците в неговите курсове. Ето защо всеки следващ записан ученик допринася за достъпността на нашите услуги.


Derzeit bietet die bulgarische Schule Kurse der bulgarischen Sprache nach dem Program für Kinder der ertsen, zweiten und dritten Klasse sowie eine Gruppe für Erwachsene an. Der Vorstand bittet alle Interessenten, sich mit ihm unter bgschule.zlatenvek@googlemail.com in Verbindung zu setzen. Die Höhe der Kursgebühren hängt unabhängig von der Anzahl der Kursteilnehmer ab. Daher trägt jeder neue Schuler dazu bei, dass unsere Dienste günstiger werden.
Разпространи съдържание