Родителски съвет

Това е отворен форум на родителите. Място за коментари и дискусии.

Информационна среща "Образователната система в Германия" // Informationsveranstaltung "Das Bildungssystem in Deutschland"

Уважаеми родители,

за съжаление по здравословни прични се налага да отложим утрешната информационна среща.

Срещата ще се състои на 25.03.2017 по същото време по време на учебните занятия от 11:00ч. до 12:15ч.и на същото място в малката зала до кафенето на Нахбарсцхафтсхаус.

Управителен и родителски съвет
___

Liebe Eltern,

leider müssen wir die Informationsveranstaltung wegen Krankheit absagen.

Die Veranstaltung findet am 25.03.2017 während des Unterrichts 11.00 - 12.15 Uhr in den kleinen Saal neben dem Kaffee des Nachraschaftshauses statt.

Vorstand und Elternbeirat

Jahresmitgliederversammlung / Общо събрание

Уважаеми членове, уважаеми родители на нашето сдружение БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТЕН ВЕК - НЮРНБЕРГ,
liebe Mitglieder, liebe Eltern unseres Vereins BULGARISCHE SCHULE ZLATEN VEK - NÜRNBERG e.V.

от името на управителния съвет каня всички Вас на редовното ни общо събрание за 2016/2017 година. То ще се проведе в Нахбаршафтсхаус в Нюрнберг (Гостенхоф), Адам-Клайн-Щрасе 6, в малката зала до кафенето на 23.02.2017 от 18:30 часа.
hiermit lade ich Sie zur Jahresmitgliederversammlung, die am 23.02.2017 von 18.30 in dem kleinen Saal neben dem Kaffee des Nachbarschaftshauses in Nürnberg, Adam-Klein-Str.6, stattfinden wird, ein.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
Anbei die Tagesordnung:

1. Отчет за дейността и финансите през учебната 2015-2016
Tätigkeits- und Finanzbericht 2015-2016

2. План за дейността и финансите през учебната 2016-2017
Planung Tätigkeit und Finanzen 2016-2017

3. Освобождаване на досегашните управителен и родителски съвет от отговорност

Разпространи съдържание